21 مطر / لبنان‌زدگی

لبنان‌زدگی

لبنان‌زدگی سفرنامه‌ای هفت‌پرده‌ای است. نویسنده می‌کوشد بافت اجتماعی و سیاسی و تاریخی لبنان را در قالب مشاهداتش در این سفر صورت‌بندی کند. این سفرنامه به قرائت لبنانی از اسلام و تجربه‌ی زیسته‌ی مسلمانان در فضای متکثر و پر داد و ستد کشوری می‌پردازد که هیچ گروهی در آن اکثریت مطلق یا حاکم نیست.

لبنان در این کتاب یک متن نیست بلکه پیشامتن و رویکرد و برشی متفاوت است که با شناخت آن می‌توانیم حتی دانسته‌های قبلی خودمان را نیز به گونه‌ای متفاوت بفهمیم. نویسنده در میانه‌ی جنگ ۲۰۱۴ غزه و اوج حملات گروه‌های تکفیری به لبنان سفر کرده و به نواحی مرکزی و جنوبی این کشور کوچک سرک کشیده است.

یک فصل کامل از این سفرنامه به بازدید از مؤسسات اجتماعی و خیریه‌ی امام موسی صدر اختصاص دارد. این مؤسسات در شهر صور در ۲۰ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی واقع است و نیم قرن قدمت دارد. همچنین در فصل‌های دیگر روایت‌هایی می‌خوانیم از کمربند فقر بیروت یا همان ضاحیه‌ی جنوبی، موزه‌ی ملی لبنان، دانشگاه آمریکایی بیروت، پارک‌موزه‌ی مقاومت با نام ملیتا و بازدید از گروه‌های پیش‌آهنگی حزب الله.

مشاهده‌ی نظرات خوانندگان در گودریدز

خرید آنلاین