21 مطر / قطیعت

قطیعت

کسی چه می‌داند

شاید «القاعده» و «داعش»

نتیجه‌ی قطیعت «چهل» و «سی» ساله‌ی

میان ایران و «مصر» و «عربستان» باشند...

رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الاسلام- اگر دو مسلمان سه روز با هم قهر کنند و آشتی نکنند هر دو از اسلام خارج می‌شوند.

الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، الصفحة ٣٤٥